Sponsorointi lasten ja nuorten hyväksi

Lapin Kumi haluaa tukea lapsia ja nuoria monin eri tavoin. Keskitymme sponsorointiin, jotka tukevat suoraan tai välillisesti lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia. Meille on tärkeää, että suomalaiset lapset ja nuoret innostuvat liikunnasta ja Lapin Kumi haluaa mahdollistaa asioita, jotka muutoin uhkaisivat jäädä toteutumatta – esimerkiksi harrastetoiminta. 

Kerro meille ehdotuksesi, mitä mahtavaa voisimme keksiä. Palkitsemme parhaat!

Jätä ehdotuksesi yhteistyöstä tai muusta kumppanuudesta. Käsittelemme saapuneet ehdotukset noin kuusi kertaa vuodessa ja kiinnostuessamme, olemme yhteydessä ehdotuksen jättäneeseen tahoon. Palkitsemme parhaat ideat!

Lapin Kumi Oy