Lapin Kumi Oy:n yleiset kuluttajaostoehdot

1. Yleistä
Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Lapin Kumi Oy:n ja sen kuluttaja-asiakkaiden (”Asiakas”) välisessä kauppasuhteessa. Kun asiakas tekee ostoksen sivuston lapinkumi.fi kautta, asiakas hyväksyy nämä ehdot sekä Lapin Kumi Oy:n (”Lapin Kumi”) tietosuojaehdot (katso lapinkumi.fi). Hyväksymällä ehdot, asiakas vahvistaa olevansa yli 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen. Alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä ostoksia verkkosivuilla.
Toisen henkilön nimissä tehdyt tilaukset, tai muu toiminta, joka voi aiheuttaa taloudellista vahinkoa Lapin Kumille, johtaa rikosilmoituksen tekemiseen. Lapin Kumi pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä toimittamasta Asiakkaan tilausta tai muuttaa Asiakkaan tilausta, jos sillä on aihetta epäillä väärinkäytöksiä. Lapin Kumi ei käsittele tilauksia, joiden epäillään liittyvän rikolliseen toimintaan.
Lapin Kumi pyrkii pitämään sivuston tiedot aina ajan tasalla, mutta pidättää oikeuden siihen, että tuote saattaa olla loppu varastosta ilman, että tilanne on päivittynyt sivustolle. Lapin Kumi varaa myös oikeuden siihen, että sivustolla saattaa olla kirjoitus- tai kuvavirheitä, kuten virheitä tuotekuvauksessa, tuoteselosteessa, hintatiedoissa ja/tai tiedoissa tuotteen saatavuudesta. Lapin Kumilla on milloin tahansa oikeus korjata samankaltaisia virheitä tai päivittää tietoja. Lapin Kumi ei vastaa kolmansien osapuolten tiedoista tai kuvista, joita sivustolla on.
Sivusto on Lapin Kumin omistama. Sivuston sisältö on Lapin Kumin tai sen lisenssinantajan omistama. Tiedot on suojattu immateriaalioikeudellisten ja markkinaoikeudellisten lakien nojalla. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaramerkkejä, tuotenimiä, kuvia, grafiikkaa, suunnittelua, taittoa ja tietoja tuotteista, palveluista ja muusta sisällöstä ei saa kopioida tai käyttää ilman Lapin Kumin kirjallista lupaa.

2. Tilaaminen ja sopimuksen syntyminen
2.1. Tilaaminen
Tilausta tehdessään Asiakkaan on hyväksyttävä Ehdot. Hyväksymällä ehdot Asiakas sitoutuu noudattamaan Ehtoja kokonaisuudessaan. Asiakas toteaa myös, että on tietoinen Lapin Kumin tietosuojasääntelystä ja siitä mihin Lapin Kumi Asiakkaan henkilötietoja käyttää (Rekisteriseloste). Asiakas antaa myös suostumuksensa evästeiden (Cookies) käyttöön Lapin Kumin tietosuojakäytännön mukaisesti.
Tilauksen loppusumma on näkyvissä, kun Asiakas vahvistaa tilauksensa, eikä Asiakkaalle aiheudu mitään lisäkustannuksia tämän jälkeen, jos ei muuta ilmoiteta. Jotta Asiakas voisi olla varma siitä, että Tuotteet voidaan asentaa autoon ja siinä asianmukaisesti käyttää, lisätään Asiakkaan ostoskoriin sivustolla pakollinen asennuspalvelu tiettyjen tuotteiden oston yhteydessä.

2.2. Sopimus
Kun asiakas on tehnyt Lapin Kumin kautta tilauksen, Lapin Kumi lähettää alustavan tilausvahvistuksen sähköpostitse asiakkaalle. Tämä alustava tilausvahvistus muodostuu automaattisesti Lapin Kumin tietokantaan ilman manuaalista valvontaa. Ostosopimus tehdään vasta, kun Lapin Kumi lopullisesti vahvistaa Asiakkaan tilauksen, mikä tapahtuu sähköpostitse sen jälkeen, kun Lapin Kumi on tarkistanut Asiakkaan henkilötiedot ja korjannut mahdolliset virheet esimerkiksi hinnoissa tai toimitusajassa.
Jos tilaus on tehty Sivuston kautta ja Asiakas ottaa jälkikäteen yhteyttä paikalliseen asennuspisteeseen, joka on itsenäinen elinkeinonharjoittaja, eikä ole Lapin Kumin omistama, tulee kyseinen asennuspiste Asiakkaan sopimuskumppaniksi Lapin Kumin sijaan. Asiakas hyväksyy, että Lapin Kumi voi siirtää tämän Sopimuksen kolmannen tahon nimiin (kts. kohta 13).

3. Asiakastiedot, turvallisuus ja evästeet

3.1. Asiakastiedot
Lapin Kumi on käsiteltävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä. Asiakkaalla on oikeus maksutta kerran vuodessa tarkistaa Lapin Kumin Asiakkaasta tallentamat henkilötiedot. Katso erillinen tietosuojaseloste.

3.2. Käyttäjätunnus
Asiakas voi halutessaan luoda käyttäjätunnuksen helpottaakseen ostosten tekemistä Sivustolla. Kun Asiakas luo käyttäjätilin, pyydetään Asiakasta antamaan tiettyjä henkilötietoja. Hyväksymällä nämä ehdot, Asiakas vahvistaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, sekä vastaa virheellisesti antamistaan tiedoista. Tietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Lapin Kumin tietosuojaselosteesta.
Asiakas sitoutuu varmistamaan, ettei kukaan ulkopuolinen pääse käyttämään Asiakkaan kirjautumistietoja pitämällä salassa sekä käyttäjätunnuksensa että salasanansa. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Lapin Kumille, jos on syytä epäillä, että ulkopuolinen taho on saanut tietoonsa Asiakkaan käyttäjätunnuksen tai salasanan. Jos Asiakas laiminlyö ilmoituksen tekemisen Lapin Kumille, vastaa Asiakas kaikista käyttäjätunnuksillaan tehdyistä ostoista Sivustolla.
Jos Lapin Kumilla on syytä epäillä, että käyttäjätunnusta käytetään väärin tai Asiakas rikkoo Sivuston ehtoja, on Lapin Kumilla oikeus sulkea Asiakas pois Sivustolta. Lapin Kumilla on myös oikeus antaa Asiakkaalle uudet käyttäjätunnukset.
Hyväksymällä Ehdot Asiakas hyväksyy, että Lapin Kumi käyttää ja tallentaa Asiakkaan henkilötietoja tarpeellisessa laajuudessa, voidakseen täyttää sitoumuksensa Asiakasta kohtaan. Henkilötietoja voidaan myös käyttää suoramarkkinointitarkoituksessa.

3.3. Tilaaminen ilman käyttäjätunnuksia
Asiakas voi myös tehdä tilauksen ilman, että hän luo käyttäjätunnuksia Sivustolle. Vaikka käyttäjätunnusta ei luoda, tulee Asiakkaan joka tapauksessa antaa tiettyjä henkilötietoja tilauksen käsittelyä varten. Hyväksymällä nämä ehdot, Asiakas vahvistaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, sekä vastaa virheellisesti annetuista tiedoista. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Lapin Kumin tietosuojaselosteessa.
Hyväksymällä Ehdot Asiakas hyväksyy, että Lapin Kumi käyttää ja tallentaa Asiakkaan henkilötietoja tarpeellisessa laajuudessa, voidakseen täyttää sitoumuksensa Asiakasta kohtaan. Henkilötietoja voidaan myös käyttää suoramarkkinointitarkoituksessa.

3.4. Salaus
Kaikki tiedot kassaprosessista, kun Asiakas tekee ostoksen sivustolla, salataan 128-bittisellä SSL-salauksella.

3.5. Evästeet
Sivusto sisältää evästeitä (Cookies). Tietoyhteiskuntakaaren 205 §:n mukaan kaikkia, jotka vierailevat sivustoilla, joilla käytetään evästeitä, on informoitava evästeiden käytöstä ja siitä miten niiden käyttö voidaan estää. Asiakkaan selaimen ollessa asetettu hyväksymään evästeet, Asiakas hyväksyy näiden ehtojen mukaisten evästeiden käytön.
Lapin Kumi käyttää salattuja, istuntoihin perustuvia evästeitä väliaikaisten asetusten säästämiseksi, esimerkiksi ilmoitetun rekisterinumeron muistamiseksi, jonka perusteella Asiakas on selannut tuotteita. Sivustolla käytettyjen evästeiden nimet ovat Mirage Sessioni ja Mirage Persisted. Jos Asiakas avaa uuden selaimen, luodaan uusi istuntoeväste. Lapin Kumi käyttää myös salattuja evästeitä, jotka tallennetaan sen jälkeen, kun istunto on suoritettu. Näitä evästeitä käytetään muun muassa käsittelemään asiakkaan ostoskorin tietoja ja ovat tekninen edellytys Lapin Kumin sähköisille kaupankäyntiratkaisuille.

Evästeissä ei tallenneta henkilökohtaisia tietoja, kuten sähköposti- tai sosiaaliturvatunnusta. Tietoa evästeistä käytetään Sivustolla, jotta Lapin Kumin palveluita voidaan parantaa ja ohjata tietoja Asiakkaalle. Lapin Kumi ei anna evästeistä kerättyjä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Jos asiakas ei salli evästeiden käyttöä Sivustolla, tilausta ei voi tehdä Sivuston kautta.

4. Hinnat, valikoima ja maksaminen
4.1. Hinnat
Kaikki Sivustolla myytävien tuotteiden hinnat ovat euroissa (EUR) ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Hinnat sisältävät arvonlisäveron ja muut mahdolliset verot, jollei toisin mainita. Hinnat eivät sisällä toimitus-, laskutus- tai muita kuluja, jotka ilmoitetaan erikseen Sivuston kassalla. Lapin Kumi vahvistaa lopullisen hinnan, kun lopullinen tilausvahvistus lähetetään Asiakkaalle (kts. kohta 2.2).
Lapin Kumi pidättää itsellään oikeuden tarkistaa hintoja toimituspäivään asti, jos arvonlisäverokäsittelyssä, toimituskustannuksissa tai muussa sellaisessa seikassa, joka on Lapin Kumin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, tapahtuu muutoksia.
Lapin Kumin fyysisten asennuspaikkojen ja Sivustolla esitettyjen hintojen, sekä asennuspaikkojen välisten hintojen välillä saattaa esiintyä eroja. Sivustolla ilmoitettu hinta on voimassa, kun Asiakas tilaa Sivuston kautta. Jos tilausta muutetaan myöhemmin, verstaan itse asettamat hinnat tulevat voimaan.
4.2. Valikoima
Sivustolla oleva tuotevalikoima saattaa poiketa asennuspaikkojen valikoimasta. Sivustolla voi olla tarjolla tuotteita, joita ei myydä asennuspaikoilla, ja toisaalta asennuspaikoilla voi olla myynnissä tuotteita, joita ei tarjota Sivustolla. Lapin Kumi pidättää oikeuden siihen, että kaikkia Lapin Kumin myymiä tuotteita ei välttämättä ole saatavilla sekä Sivuston että asennuspaikkojen kautta.
4.3. Perusvalikoima
Lapin Kumi on erikoistunut autoihin ja niihin liittyviin palveluihin. Kohdissa a) – d) kuvataan perusvalikoima. Perusvalikoiman lisäksi Lapin Kumi tarjoaa erilaisia autoihin liittyviä tuotteita, jotka on tilattu tai suoritettu Sivustolla mainitun aikataulun puitteissa.
a) Pelkkien renkaiden tilaaminen
Jos Asiakas tilaa pelkät renkaat, edellyttää se, että hänellä on jo vanteet tilatuille renkaille sopivissa mitoissa, joihin renkaat asennetaan. Kun Asiakas tilaa pelkät renkaat, tulee hänen tuoda vanteet asennuspisteelle joko renkaat irroitettuna tai kiinni autossa.
Renkaiden ostoon kuuluu vain renkaiden asentaminen ja tasapainottaminen asiakkaan nykyisiin vanteisiin, mutta asennuspiste ei kiinnitä renkaita autoon (erikseen tilattava lisäpalvelu). Tilauksen tekemisen jälkeen Asiakkaan tulee tuoda vanhat renkaansa asennuspisteelle. Asennuspisteellä asiakkaan vanhat renkaat irrotetaan ja uudet renkaat asennetaan ja tasapainotetaan heti kun ne on saatu asennuspisteelle. Asennuspiste ottaa yhteyttä Asiakkaaseen sähköpostitse tai puhelimitse, ja sopii Asiakkaan kanssa milloin Asiakas voi noutaa renkaat. Asiakkaan ei tarvitse erikseen tehdä ajanvarausta asennuspisteelle tämän palvelun suorittamiseksi.

b) Pelkkien vanteiden tilaaminen
Jos Asiakas tilaa pelkät vanteet, edellyttää se, että Asiakkaalla jo on lailliset renkaat, joiden mitat vastaavat tilattavia vanteita. Kun Asiakas tilaa pelkät vanteet, tulee hänen ottaa mukaansa asennuspisteelle jo omistamansa renkaat, joko irtonaisina tai kiinni autossa.

Kun tilataan pelkät vanteet, asennuspiste kokoaa ja tasapainottaa asiakkaan nykyiset renkaat uusille vanteille (erikseen tilattava lisäpalvelu). Asennuspiste ei asenna renkaita auton alle (erikseen tilattava lisäpalvelu). Asennuspiste ottaa yhteyttä asiakkaaseen sähköpostilla tai puhelimitse ja sopii asiakkaan kanssa, kun asiakas voi toimittaa renkaat ja purkaa renkaat vanteilta

Asiakkaalla on mahdollista tilata myös pelkät vanteet ilman asennusta ja noutaa ne asennuspisteestä.

c) Sekä renkainen että vanteiden tilaaminen
Jos Asiakas tilaa sekä renkaat että vanteet, on hänellä mahdollisuus valita tuotteiden koot vapaammin. Sivustolla on työkaluja, jotka auttavat Asiakasta löytämään sopivat tuotteet autoonsa.
Kun ostat sekä renkaat että vanteet, korjaamo kokoaa ja tasapainottaa renkaat valmiiksi vanteisiin. Asennuspiste ottaa yhteyttä Asiakkaaseen sähköpostitse tai puhelimitse, kun rengaspaketti ovat valmiita noutoa varten. Asiakkaan ei tarvitse tehdä ajanvarausta asennuspisteelle tilauksen yhteydessä.

d) Huoltopalveluiden, kuten renkaidenvaihdon tai rengashotellipalveluiden tilaaminen
Asiakkaan tilatessa huoltopalveluita, voi hän valita yhdestä tai useammasta palvelusta, riippuen siitä mikä automalli ja asennuspiste on valittu tilauksen tekemisen yhteydessä. Asiakkaan on aina mahdollista lisätä palvelu ”Valmiina autoon”. Tämä palvelu sisältää renkaiden asentamisen ja tasapainottamisen vanteisiin ja kiinnittämisen renkaat autoon, jolloin Asiakas voi heti palvelun suorittamisen jälkeen ajaa autollaan. Jos Asiakas valitsee tämän palvelun, avautuu Asiakkaalle mahdollisuus valita valitsemansa asennuspisteen kalenterista vapaita aikoja palvelun suorittamista varten. Huippusesongin aikoina Sivuston kassalla ei välttämättä ole suoraan mahdollista varata palveluaikaa. Tällöin asennuspiste ottaa sinuun yhteyttä, kun tilaus on tehty.

Lapin Kumi pidättää oikeuden tiettyinä aikoina olla tarjoamatta aikaa palvelun suorittamiselle. Jos Lapin Kumi ei pysty tarjoamaan palveluaikaa kolmen kuukauden kuluessa tilauksen tekemisestä, voi Asiakas peruuttaa tilauksensa.

4.4. Tarjoukset
Lapin Kumilla on ajoittain erilaisia kampanjoita ja tarjouksia Sivustolla tai asennuspisteillä. Näihin tarjouksiin tai kampanjoihin sekä niihin liittyviin tuotteisiin ja palveluihin voi liittyä erilliset ehdot liittyen esimerkiksi kampanja-aikaan. Lapin Kumi pidättää oikeuden milloin tahansa lopettaa tällaiset kampanjat, jolloin nämä Ehdot astuvat voimaan ilman muutoksia.

4.5. Maksaminen
4.5.1. Maksaminen Sivustolla
Asiakas voi maksaa Sivustolla tekemänsä ostokset laskulla, osamaksulla, luotto- sekä pankkikortilla. Sivustolle tulee syöttää tarvittavia tietoja maksutavasta riippuen. Luottotietoja ei kerätä automaattisesta, ainoastaan tarvittaessa Asiakkaan valitsemasta maksutavasta riippuen.

Lapin Kumi pidättää oikeuden olla aina hyväksymättä kaikkia maksutapoja, tai muuttaa maksutapaa, jos Asiakkaan valitsema maksutapa ei jostain syystä toimi tai Asiakasta ei hyväksytä käyttämään kyseistä maksutapaa. Jos Asiakas valitsee maksutavaksi osamaksun tai haluaa maksaa tilauksen seuraavan kuukauden aikana, voi Asiakas hakea Sivuston kautta Klarna-luottoa (kts. kohta 4.6).i.

 

4.5 Maksaminen

Maksaminen tapahtuu yhteistyössä Klarna Checkout- palvelun kanssa.

Klarna Checkout -palvelun avulla voit helposti, joustavasti ja turvallisesti tehdä ostoksia netissä. Vastaamalla pariin helppoon kysymykseen tunnistaudut palvelussa kätevästi ja voit valita sinulle parhaiten sopivan maksutavan.

Käytössäsi olevat vaihtoehdot ovat Lasku, erämaksu, verkkopankit ja luottokortit – kaikki yhtä turvallisia! Käyttämällä Klarna Checkout -palvelua hyväksyt Klarna Bank AB:n (556737-0431, Sveavägen 46, 11134 Stockholm) ehdot, jotka löydät kassalta maksun yhteydessä.

Mikäli sinulla on maksamiseen liittyviä kysymyksiä, pyydämme ottamaan suoraan yhteyttä Klarnan asiakaspalveluun. Löydät asiakaspalvelun yhteystiedot, Oma Klarna -palvelun ja muuta hyödyllistä tietoa osoitteesta: https://www.klarna.com/fi/asiakaspalvelu/

 

 

4.6 Maksutavat

 

Korttimaksu:

 

Korttimaksu onnistuu Klarnan kautta Debit/Credit -yhdistelmäkorteilla sekä Visa Electron korteilla. Korttimaksu suoritetaan suojatusti Klarnan kautta ja on hyvin turvallinen maksutapa. Sinulta tullaan pyytämään korttisi numero, voimassaoloaika sekä mahdollisesti CVC-turvakoodi, joka on kortin toisella puolella oleva allekirjoituskentän vieressä oleva 3-numeroiden koodi. Jollakin korteilla maksettaessasi kysytään myös 3D secure-koodia.

Korttivaihtoehdot : Visa, Mastercard, American Express

Suoramaksu verkkopankkimaksulla:

Verkkopankkimaksu onnistuu myös Klarnan kautta seuraavilla pankeilla:

Danske Bank, Osuuspankki, Nordea, Säästöpankki, S-Pankki ja Aktia

 

Klarna lasku:

Klarnan lasku on turvallinen ja helppo maksutapa. Maksat ostohinnan ilman korkoa tai muita maksuja ja vasta, kun tuotteet on toimitettu sinulle. Yleensä lasku erääntyy viimeistään 14 päivän kuluttua tuotteiden lähettämisestä. Jotkut verkkokaupat myöntävät kuitenkin pidemmän maksuajan.

Laskultasi löydät kaikki tarvitsemasi maksutiedot: tilinumeron, eräpäivän sekä viitenumeron. Käytäthän maksaessasi aina laskun viitenumeroa. Näin varmistat, että maksusi kohdistuu oikealle laskulle. Koska kaikilla laskuillamme on oma viitenumeronsa, ei useampien laskujen maksaminen yhdellä viitenumerolla ole mahdollista.

Erämaksu:

Kun valitset maksutavaksi joustavan erämaksun, päätät itse, kuinka paljon maksat kuukausittain. Jos valitset joustavan erämaksun kassalla, maksat vähintään 1/24 kuukausittain (kuitenkin aina vähintään 5 EUR). Voit myös vaihtaa joustavaan erämaksuun myöhemmin ja maksaa vain 1/100 kuukausittain (kuitenkin aina vähintään 5 EUR).

 

 

 

5. Toimitus ja kuljetus
Lapin Kumi tarjoaa kaksi toimitusvaihtoehtoa Asiakkaalle; asennuspistetoimitus tai kotiinkuljetus. Kaikki tilatut palvelut tai tuotteet, joiden yhteydessä on tilattu palvelu, tulee Asiakkaan valita ”Toimitus Lapin Kumin asennuspisteelle”, eli asennuspistetoimitus. Muut tuotteet voidaan toimittaa joko kotiinkuljetuksena tai asennuspistetoimituksena.

Lapin Kumi pidättää oikeuden olla tarjoamatta molempia toimitusvaihtoehtoja kaikkina aikoina, sekä vaihtaa toimitustapaa, jos Asiakkaan valitsema toimitusvaihtoehtoa ei ole jostakin syystä mahdollista toteuttaa.

5.1. Toimitus Lapin Kumin asennuspisteisiin
Jos Asiakas valitsee toimituksen Lapin Kumin asennuspisteeseen, tulee hänen valita jokin Sivuston kassalla mainitusta Lapin Kumin asennuspisteistä. Jos Asiakas tilaa palveluita tai tuotteita, joissa on lisätuotteena pakollinen palvelu, ei Asiakkaan ole mahdollista valita kotiinkuljetusvaihtoehtoa (kts. kohta 5.2). Asiakkaan, joka on tilannut palvelun tai tavaran, jonka lisätuotteena on pakollinen palvelu, tulee varata asennuspisteeltä aika palvelun suorittamista varten. Ajanvarauksen voi tehdä Sivustolla tilauksen tekemisen yhteydessä tai ottamalla jälkikäteen yhteyttä suoraan asennuspisteeseen. Asennuspisteen yhteystiedot löytyvät Asiakkaan saamalta tilausvahvistukselta.
Vaaranvastuu tavarasta siirtyy Asiakkaalle, kun hän on saanut tuotteet hallintaansa Lapin Kumilta. Asiakas on velvollinen välittömästi tarkastamaan tuotteen varmistuakseen sen oikeellisuudesta ja virheettömyydestä.

5.1.1. Pelkkien tavaroiden toimitusaika
Kun Asiakas on tilannut tavaroita ilman lisäpalvelua, on toimitusaika 2-10 työpäivää riippuen siitä, onko tuotetta saatavilla Lapin Kumin keskusvarastossa vai täytyykö tuote tilata Lapin Kumin tavarantoimittajan varastosta. Poikkeuksia toimitusajoista voi esiintyä. Sivuston ilmoittama toimitusaika muodostuu automaattisesti Asiakkaan valitseman asennuspisteen perusteella. Tosiasiallinen toimitusaika voi muuttua.

5.1.2. Toimitusaika tavaroille ja palveluille
Kun Asiakas on tilannut tavaroita, jotka toimitetaan palvelun kanssa, vaihtelee tilauksen toimitusaika valitusta palvelusta ja siitä, jos Asiakkaan tulee tehdä ajanvaraus palvelun suorittamiselle vai ei. Toimitusaika riippuu siitä, milloin valitulla asennuspisteellä on vapaita aikoja suorittaa palvelu sekä siitä, minkä ajan Asiakas valitsee.

5.1.3. Varatun ajan käyttämättä jättäminen
Jos Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta saapua asennuspisteelle sovittuna aikana, tulee hänen peruuttaa aika Sivustolla tai olemalla yhteydessä suoraan tilausvahvistuksessa mainittuun asennuspisteeseen viimeistään vuorokautta (24 tuntia) ennen varattua aikaa. Lapin Kumilla on oikeus veloittaa 35 euroa käyttämättä jätetystä ajasta tai jos peruutus on tehty myöhemmin kuin 24 tuntia ennen varattua aikaa.

5.1.4. Noutamattomat tuotteet
Jos tilattuja tuotteita ei noudeta 14 päivän kuluessa sovitusta toimitusajasta, eli asennuspisteen kanssa sovitusta ajasta, on asennuspisteellä oikeus periä palautusmaksu Asiakkaalta. Jos tilattuja tuotteita, joiden noutaminen asennuspisteeltä ei vaadi ajanvarausta, ei noudeta 14 päivän kuluessa Asiakkaan saamasta ilmoituksesta, että tuotteet ovat noudettavissa, on Lapin Kumilla oikeus periä palautusmaksu Asiakkaalta. Palautusmaksun tarkoituksena on kattaa palautuskulut, mahdollinen renkaiden purkaminen tai irrottaminen sekä käsittelykulut. Palautusmaksua ei veloiteta siinä tapauksessa, jos Asiakas on tilannut Sivustolta tuotteen, mutta ostanut asennuspisteestä korvaavan tuotteen tai muulla tavalla muuttanut tilausta.

5.1.5. Rahtikulut
Jos Asiakas on tilannut tuotteen, joka toimitetaan valitulle asennuspisteelle, sisältyy ilmoitettuun hintaan aina rahtikulut.

5.2. Kotiinkuljetus
Kotiinkuljetusta ei voi valita toimitusvaihtoehdoksi, jos tilattu tuote on palvelu tai jos tilattuun tavaraan kuuluu (pakollisen) palvelun suorittaminen. Kotiinkuljetusvaihtoehto on mahdollista valita vain silloin, kun tilatun tuotteen yhteydessä ei suoriteta palvelua. Kotiinkuljetus tarkoittaa, että tuotteet toimitetaan Asiakasta lähimpänä olevaan postitoimistoon. Jos kotiin kuljetettavien tuotteiden paino ylittää 20 kilogrammaa, tulee kotiinkuljetus tapahtua suoraan Asiakkaan asunnolle.
Asiakas voi valita Sivuston kassalla useista eri toimitusvaihtoehdoista, joihin sisältyvät Schenker ja Matkahuolto. Lapin Kumi pidättää itsellään oikeuden olla tarjoamatta kaikkia toimitusvaihtoehtoja kaikkina aikoina.
Vaaranvastuu tavarasta siirtyy Asiakkaalle, kun hän on saanut tuotteen hallintaansa Lapin Kumilta. Kun vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle, on hänellä velvollisuus tarkastaa tuote viivytyksettä varmistaakseen, että se on oikea ja virheetön.

5.2.1. Toimitusaika
Kun Asiakas on tilannut tavaroita ilman lisäpalvelua, on toimitusaika 2-10 työpäivää riippuen siitä, onko tuotetta saatavilla Lapin Kumin keskusvarastossa vai täytyykö tuote tilata Lapin Kumin tavarantoimittajan varastosta. Poikkeuksia toimitusajoista voi esiintyä. Toimitusaika riippuu myös siitä, mihin päin maata Asiakas on pyytänyt tuotteet toimitettaviksi. Tosiasiallinen toimitusaika voi muuttua Lapin Kumin vaikutuspiirin ulkopuolelle jäävien syiden vuoksi.

5.2.2. Noutamattomat tuotteet
Jos Asiakas ei nouda kotiinkuljetusvaihtoehdolla tilattuja tuotteita, pidättää Lapin Kumi itsellään oikeuden veloittaa Asiakkaalta rahti- sekä palvelukulut palautuksesta. Lapin Kumi veloittaa Asiakkaalta 75 euron (sis. alv.) suuruisen maksun lunastamattomista postiennakkolähetyksistä (tai matkahuollon jälkivaatimuksesta) riippumatta tilauksen arvosta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Lapin Kumille, jos Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta noutaa lähetystä sen säilytysajan puitteissa postista. Jos Asiakas laiminlyö ilmoituksen tekemisen sen säilytysajan puitteissa, jonka posti tuotteita säilyttää, veloittaa Lapin Kumi tuotteiden palautuskulut sekä 75 euron suuruisen hallinnollisen maksun Asiakkaalta. Jos Asiakas palautuksen jälkeen tuotteet uudelleen toimitettaviksi, veloitetaan toimituskulut Asiakkaalta uudestaan.

5.2.3. Rahtikulut
Kun Sivuston kautta tilatut tuotteet toimitetaan kotiinkuljetuksella, riippuu kotiinkuljetuksen hinta tilattujen tuotteiden painon mukaan. Sen jälkeen, kun Asiakas on valinnut tuotteet ja ilmoittanut toimitusosoitteen, Sivuston kassalla ilmoitetaan automaattisesti arvio rahtikuluista. Lapin Kumi pidättää oikeuden muuttaa rahtikulujen määrää, jos tosiasialliset rahtikulut ylittävät Sivustolla automaattisesti ilmoitetun arvion.

5.3. Toimitusstatus
Kun Lapin Kumi on vastaanottanut Asiakkaan tilauksen, saa Asiakas tilausvahvistuksen sähköpostitse. Jos Asiakas ei ole tilannut tuotetta, joka edellyttää Sivuston kautta tehtävää ajanvarausta asennuspisteelle, tulee asennuspiste ottamaan yhteyttä Asiakkaaseen sähköpostitse tai puhelimitse.

Jos Asiakkaan tilaama tuotetta ei ole varastossa tai se täytyy jälkitoimittaa, ottaa Lapin Kumi yhteyttä Asiakkaaseen sähköpostitse tai puhelimitse ja sopii Asiakkaan kanssa jatkotoimenpiteistä. Asiakkaalla on mahdollisuus valita korvaavan tuotteen ostaminen tai kaupan peruminen. Korvaavan tuotteen hinta voi erota alkuperäisestä tuotteesta. Jos muutos tehdään, vaihtuu paikallinen asennuspiste kaupan osapuoleksi Lapin Kumin sijaan. Muutoksen yhteydessä uutta tilausvahvistusta ei lähetetä asiakkaalle.

5.4. Viivästykset toimituksissa
Jos tuotteen toimitus viivästyy, ottaa Lapin Kumi yhteyttä Asiakkaaseen sähköpostitse tai puhelimitse siihen osoitteeseen tai puhelinnumeroon, jonka Asiakas on tilauksen tekemisen yhteydessä ilmoittanut. Jos Asiakas on tilannut tuotteen, voi hän muuttaa varattua aikaansa sille asennuspisteelle, jonne hän oli tehnyt ajanvarauksen. Jos Asiakas on tilannut vain tavaroita, jotka toimitetaan ilman palvelun suorittamista, ilmoittaa Lapin Kumi Asiakkaalle uuden arvioidun toimitusajan. Lapin Kumi tekee aina parhaansa, jotta Asiakkaan tilaus täytetään asianmukaisesti.

Jos jollakin tuotteella on huomattavasti pidempi toimitusaika kuin muilla, pidättää Lapin Kumi oikeuden jakaa tilaus toimitettavaksi useammassa osassa. Asiakkaalta ei tässä tilanteessa veloiteta ylimääräisiä toimituskuluja. Jos Lapin Kumilla ei ole mahdollisuutta toimittaa tilausta luvatussa ajassa, Lapin Kumi ilmoittaa viivästyksestä Asiakkaalle puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakkaalla on tällöin mahdollisuus purkamalla kauppa ottamalla yhteyttä Lapin Kumin asiakaspalveluun sähköpostitse kauppa@lapinkumi.fi tai puhelimitse numeroon 0401225567. Kaupan purku tulee tehdä viivytyksettä, jotta Asiakas säilyttää purkuoikeutensa. Jos Asiakas on jo maksanut tilauksensa, palautetaan maksu samalle tilille, jota on maksun yhteydessä veloitettu. Toimituksen viivästyessä ei korvata muulla lailla kuin maksunpalautuksella.

6. Palautusoikeus
6.1. Tavarat
Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Palautusaika lasketaan siitä, kun Asiakas on saanut tuotteen hallintaansa. Tämän ajan kuluessa Asiakkaan tulee tehdä palautusilmoitus Lapin Kumille. Palautusoikeus koskee tuotteita, jotka ovat käyttämättömiä ja myyntikuntoisia, eikä pakkauksia ole avattu tai sinettejä murrettu. Paketin avaaminen tarkoittaa esimerkiksi paketin suljetun muovikääreen avaamista tai poistamista. Tuote tulee palauttaa Lapin Kumille 14 päivän kuluessa palautusilmoituksen tekemisestä.

Jos Asiakas käyttää palautusoikeuttaan, vastaa Asiakas palautuskustannuksista. Vastuu tuotteesta (vaaranvastuu) on Asiakkaalla siitä lähtien, kun Asiakas on saanut tuotteen hallintaansa siihen asti, kunnes se saapuu Lapin Kumille asianmukaisessa kunnossa.

Koska renkaat ja vanteet altistuvat heti käyttöönoton jälkeen lialle ja kulutukselle, sekä riskille vahingoittua, ei Lapin Kumi pysty tarjoamaan palautusoikeutta renkaille, jotka ovat asennettu vanteille eikä asiakkaan tilauksen mukaan kootuille rengas-vannepaketeille sen jälkeen, kun Asiakas on asennuspisteeltä poistuttuaan käyttänyt tuotteita.

Jos Asiakas ostaa tavaran sekä tavaraan liittyvän palvelun, ja Asiakas suostuu siihen, että palvelu suoritetaan ennen kuin palautusaika on kulunut loppuun, ei Asiakkaalla ole palautusoikeutta. Kun Asiakas tilaa tuotteen ja palvelun Sivuston kautta, antaa hän nimenomaisen suostumuksensa siihen, että palvelun suorittaminen voidaan aloittaa palautusajan kuluessa, jolloin Asiakkaalla ei ole tuotteeseen palautusoikeutta.

Jos Asiakas haluaa käyttää palautusoikeuttaan, tulee Asiakkaan ottaa yhteys sähköpostitse osoitteeseen kauppa@lapinkumi.fi tai puhelimitse numeroon 0401225567, jolloin Asiakas saa palautusnumeron ja rahtietiketin. Asiakas voi myös käyttää kuluttajaviraston palautuslomaketta, kts. Kuluttajansuojaviraston internetsivut.

Pelkkä tuotteen noutamatta jättäminen postista tai palauttaminen ilman edellä mainitun palautusilmoituksen tekemistä ei täytä palautusoikeuden käyttämisen edellytyksiä.

Jos Asiakas on jo maksanut tuotteet, palautetaan suoritettu maksu samalle tilille, jota maksun yhteydessä veloitettiin, elleivät osapuolet muuta sovi. Maksunpalautus tehdään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Palautettavasta summasta Lapin Kumilla on oikeus vähentää se arvonaleneminen, joka on aiheutunut siitä, että tuote on Asiakkaan toimien vuoksi olennaisesti muuttunut tai vähentynyt, esimerkiksi jos Asiakas on käsitellyt tuotetta suuremmassa määrin kuin mitä tuotteen ominaisuuksien tai toimintojen selvittämiseksi olisi ollut tarpeen.
Asiakas, joka on valinnut toimituksen valitsemalleen asennuspisteelle, tulee hänen palautusoikeutta käyttäessään ottaa yhteyttä kyseiselle asennuspisteelle. Yhteystiedot löytyvät Asiakkaan saamalta tilausvahvistukselta. Tuotteet tulee palauttaa samalle asennuspisteelle kuin mistä ne on noudettukin. Maksunpalautus tapahtuu asennuspisteellä käyttäen samaa maksutapaa kuin mitä Asiakas on käyttänyt tuotteet ostaessaan.

6.2. Palvelut
Palvelusopimuksen peruuttamisaika alkaa kulua siitä hetkestä, kun Asiakas tekee sopimuksen Lapin Kumin kanssa. Kuluttajalla ei ole palautusoikeutta, jos palvelu on suoritettu Asiakkaan suostumuksen mukaisesti, että palvelu suoritetaan palautusajan kuluessa. Kun Asiakas tilaa palvelun Sivuston kautta, suostuu hän siihen, että palvelun suorittaminen voidaan aloittaa palautusajan kuluessa, jolloin Asiakkaalla ei ole tuotteeseen palautusoikeutta. Jos Asiakas ostaa renkaat tai vanteet Sivuston kautta, koskee tämä ehto myös kauppaan liittyvää palvelua. Lapin Kumi voi siis laskuttaa renkaiden ja/tai vanteiden asentamisesta, vaikka Asiakas käyttäisikin niihin kohdistuvaa palautusoikeuttaan.

7. Takuu
Kun Asiakas ostaa pelkät renkaat tai vanteet, tulee Asiakkaan varmistua siitä, että ostettava tuote on mitoiltaan sopiva siihen autoon, johon se asennetaan. Sivustolla on useita työkaluja, jotka auttavat Asiakasta varmistumaan siitä, että hän valitsee oikean kokoiset tuotteet tilattavaksi. Jos Asiakkaan tilaamat tuotteet eivät kaikesta huolimatta ole autoon sopivat, auttaa myyjä Asiakasta ilman että käsittely maksaa Asiakkaalle ylimääräistä. Jos Asiakkaan tilaus näin muuttuu, sovelletaan kohtaa 13.

8. Reklamaatio
Lapin Kumin tärkein tavoite on Asiakkaan tyytyväisyys. Kuluttajansuojalain mukaan Asiakkaan tulee reklamoida Lapin Kumille kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun on huomannut tai hänen olisi tullut huomata virheen tai jos tilauksesta puuttuu tuote. Asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä Lapin Kumille sähköpostitse osoitteeseen kauppa@lapinkumi.fi tai puhelimitse numeroon 0401225567 viivytyksettä sen jälkeen, kun hän on huomannut virheen. Reklamaatio, joka on tehty kahden kuukauden kuluessa virheen huomaamisesta, on aina tehty oikea-aikaisesti.
Reklamaation yhteydessä Asiakkaan tulee ilmoittaa tilausnumero ja reklamaation syy. Asiakkaan tulee pyytää nk. palautusnumero (PN) ja rahtietiketti, joka on voimassa 14 päivää. Jotta Lapin Kumi voi käsitellä reklamaation, tulee tuotteessa olla reklamoitu virhe ja Asiakkaan tulee osoittaa, että tuote on ostettu Lapin Kumilta, esimerkiksi esittämällä tuotteen ostokuitin.
Palautettavaa virheellistä tuotetta on käsiteltävä huolellisesti. Palautettava tuote tulee pakata siten, ettei aiheudu riskiä, että se palautuksen aikana vahingoittuu lisää.
Lapin Kumi vastaa aina palautuksen rahtikustannuksista, kun kyse on virheellisistä tai vääränlaisista tuotteista, eli kun kyse on hyväksytystä reklamaatiosta. Kun tuote, josta on reklamoitu, palautetaan, palauttaa Lapin Kumi tuotteen hinnan Asiakkaalle. Lapin Kumin vastuu rajoittuu kuitenkin tuotteen hintaan ja palautuskustannuksiin.
Jos Asiakas on jo maksanut palautettavat tuotteet, palauttaa Lapin Kumi hinnan samalle tilille, jota tilauksen yhteydessä on veloitettu, elleivät osapuolet muuta sovi. Maksun palautus tehdään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Jos Asiakas on reklamoinut tuotteesta, mutta se palautuksen yhteydessä todetaan virheettömäksi, pidättää Lapin Kumi oikeuden periä 75 euron suuruisen maksun, joka kattaa hallinnolliset kustannukset, rahdin, palautusrahdin sekä asian käsittelyn. Palautukset, joista puuttuu Asiakkaan saama palautusnumero, palautetaan lähettäjälle ja palautuskustannukset peritään lähettäjältä. Palautuskustannukset laskutetaan asiakkaalta. Maksuehdot ovat 10 päivää netto. Maksun viivästyessä, peritään huomautuskuluina 5 euroa jokaiselta kuukaudelta, kun maksua ei suoriteta, sekä viivästyskulut.

9. Reklamaatioprosessi
Reklamaation hyväksyminen saattaa edellyttää tuotteen valmistajan lausuntoa. Hyväksytyn reklamaation jälkeen, Lapin Kumi korjaa virheen tai korvaa virheellisen tuotteen uudella vastaavalla tuotteella. Jos virheellä on olennainen merkitys Asiakkaalle, voi hän purkaa kaupan. Korvaus virheellisestä tuotteesta ei kata välillisiä vahinkoja elinkeinotoiminnassa.

10. Ylivoimainen este (force majeure)
Lapin Kumi ei vastaa sellaisesta tuotteen tai palvelun virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Lapin Kumin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota Lapin Kumi ei voi voittaa, tai sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna sopimuksen täyttämisen merkitykseen Asiakkaalle (force majeure). Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi lakko, sotatila, tulipalo, salamanisku, terroristiteko, muuttunut lainsäädäntö tai viranomaismääräykset, tekniset ongelmat, tai käyttökatkot tietoliikenne-, puhelin- ja sähköverkkojen toiminnassa sekä alihankkijoiden viivästyksistä, jotka johtuvat yllä mainituista syistä.
Lapin Kumilla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta Asiakasta kohtaan vahingosta, jonka Asiakas kärsii Lapin Kumin viivästyksen vuoksi, jos viivästys johtuu Lapin Kumin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Lapin Kumin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.
Jos viivästys johtuu henkilöstä, jota Lapin Kumi on käyttänyt apunaan sopimuksen tai sen osan täyttämisessä, Lapin Kumi vapautuu vahingonkorvausvelvollisuudesta vain, jos myös mainittu henkilö olisi edellisen kappaleen mukaan vapaa vastuusta. Sama on voimassa, jos viivästys johtuu Lapin Kumin tavarantoimittajasta tai muusta aiemmasta myyntiportaasta.
Lapin Kumi ei ole vastuussa Asiakkaalle toimituksen viivästyksen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä vahingoista, kuten tulon menetyksistä elinkeinotoiminnassa.
Jos Lapin Kumia kohtaa ylivoimainen este, ilmoittaa Lapin Kumi tästä viivytyksettä Asiakkaalle. Jos ylivoimainen este ei ole poistunut kahden kuukauden kuluessa, on sekä Asiakkaalla, että Lapin Kumilla oikeus purkaa kauppa välittömin vaikutuksin.
Jos Lapin Kumi ei voi täyttää velvollisuuksiaan Asiakasta kohtaan ylivoimaisen esteen tai tavarantoimittajaa kohdanneen esteen takia, on Asiakkaalla oikeus purkaa, jos tuotetta ei voida toimittamaan 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä, ellei muusta toimitusajasta ole erikseen sovittu.

11. Ehtomuutokset
Lapin Kumi pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa ilman Asiakkaan hyväksyntää. Kaikki muutokset Ehtoihin julkaistaan Sivustolla. Ehdot ovat voimassa siitä lähtien, kun Asiakas on tehnyt uuden tilauksen Sivustolla, vieraillut Sivustolla tai 10 päivää sen jälkeen, kun Lapin Kumi on tiedottanut Asiakasta Ehtojen muutoksesta.

12. Ehtojen pätevyys
Jos jokin ehto kokonaan tai osaksi on pätemätön tai mitätön, ei sillä ole vaikutusta Ehtoihin muilta osin.

13. Sopimuksen siirtäminen
Hyväksymällä nämä ehdot, Lapin Kumilla on oikeus, ilman Asiakkaan erillistä suostumusta, siirtää näihin Ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle.
Jos tilaus on tehty Sivustolla ja Asiakas ottaa yhteyttä asennuspisteeseen, astuu kyseinen asennuspiste tietyissä tilanteissa Asiakkaan sopimuspuoleksi, jos asennuspiste on itsenäinen elinkeinonharjoittaja, eikä ole Lapin Kumin omistama.

14 Riitojen ratkaiseminen
Asiakkaan tyytyväisyys on aina Lapin Kumin tärkeimpänä tavoitteena. Riitaisuudet näiden ehtojen tulkinnasta on ratkaistava Suomen lainsäädännön mukaisesti. Jos osapuolten välille kuitenkin syntyy riita, sitoutuu Lapin Kumi noudattamaan Kuluttajariitalautakunnan päätöstä asiassa. Viime kädessä asia saatetaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

15. Yhtiön tiedot
Lapin Kumi Oy
Käyntiosoite:
Alakorkalontie 18
69300 Rovaniemi

Postiosoite:
PL 24
96301 Rovaniemi

y-tunnus: 1945691-3
Arvonlisäverotunniste: FI1945691-3

Sähköposti: kauppa@lapinkumi.fi
Puhelinnumero: 040-1225567

Lapin Kumi Oy